Skip to content

Valvoja seuraa remontin etenemistä

Valvoja seuraa remontin etenemistä

Jaa :

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ammattitaitoinen valvoja lisää salaojaremontin arvoa, sillä hän seuraa remontin etenemistä ja laatii prosessista kuvallisen dokumentin. Erityisen iso apu ulkopuolisesta valvojasta on silloin, kun eteen tulee yllättäviä lisätöitä, kuten kallion louhintaa tai pumppaamon asentaminen. Tällöin valvoja auttaa lisätöiden kohtuullisuuden arvioinnissa.

Raksystemsillä salaojaremonttien valvontaa tekevän Sami Jyräsalon mukaan ulkopuolisen valvojan käyttö on kannattavaa lähes jokaisella työmaalla.

– Jos projekti on kovin pieni eli salaojia kunnostetaan esimerkiksi vain yhden seinän osalta, silloin valvojaa ei välttämättä tarvita, mutta isommissa kohteissa hänestä on apua, etenkin jos remontin teettäjällä ei ole kokemusta tai asiantuntemusta salaojien remontoimisesta, Jyräsalo kertoo.

Yleisintä ulkopuolisen valvojan käyttö on taloyhtiöiden remonttikohteissa, sillä silloin valvonnasta aiheutuvia kustannuksia on jakamassa useampi henkilö. Lisäksi taloyhtiön hallitus saa samalla tahon, jonka kanssa jakaa vastuuta projektista.

Remontin vaiheet dokumentoidaan tarkasti

Ulkopuolisen valvojan tehtävänä on seurata, että remontti etenee suunnitelmien mukaan ja urakoitsija noudattaa hyvää työtapaa. Lisäksi valvoja laatii projektista kuvallisen valvontaraportin, johon tallennetaan remontin vaiheet.

Tavanomaista salaojaremonttia valvoja käy seuraamassa nelisen kertaa. Ensimmäisellä vierailulla hän tekee mallikatselmuksen putkien asentamisen osalta. Toisella kertaa tarkastetaan muun muassa perusmuurin ulkopintaan asennettavat perusmuurilevyt ja kolmannella visiitillä huomio on kaivantojen täyttämisessä. Remontin valmistuttua valvoja tekee vielä loppukatselmuksen.

– Kaikki remontin vaiheet dokumentoidaan valvontaraporttiin. Se on tärkeä dokumentti, sillä kuvien ja tekstien avulla remontin teettäjälle osoitetaan, ettei hän maksa tyhjästä, Sami Jyräsalo huomauttaa.

Valvoja on puolueeton ammattilainen

– Valvoja on puolueeton taho remontin teettäjän ja tekijän välissä. Valvojasta voi olla merkittävää hyötyä etenkin silloin, jos eteen tulee yllätyksiä. Tällöin hänen tehtävänsä on auttaa lisätöiden kohtuullisuuden arvioinnissa, Jyräsalo kuvailee.

Hänen mielestään on erittäin tärkeää, että remontin molemmat osapuolet – teettäjä ja tekijä – kokevat, ettei valvoja asetu toisen puolelle tai vedätä toista. Tällöin valvojan ammattitaitokin pääsee parhaiten esiin.

– Tavoitteena on, että remontin jälkeen salaojat toimivat, kuten niiden on suunnitelmassa ajateltu toimivan, ja rakennuksen perustukset pysyvät kuivina. Hyvä suunnittelu ja suunnitelman huolellinen noudattaminen takaavat tämän, Jyräsalo summaa.

Salaojaremontit vuosien kokemuksella

Olemme erikoistuneet salaojaremontteihin ja meiltä saat selkeän remonttisuunnitelman. Teemme salaojaremontteja taloyhtiöihin ja omakotitaloihin uudenmaan alueella. 

Seuraa meitä