Usein kysyttyä

Kaikki mitä sinun tulee tietää salaojaremonteista.

Käytännön kysymykset

Kokonaiskustannuksen hintaluokka on matalaperusteisessa talossa (ei kellaria) yleisimmin n. 30 000e. Kellarillisessa talossa kustannukset ovat suuremmat, noin 35 000e. Kustannuksiin vaikuttavat rakennuksen koko ja talon erityispiirteet, minne ja kuinka kauas perusvedet ohjataan, tarvitaanko perusvesipumppaamoa, onko liittymäkohta hulevesiviemäriin tontin puolella vai avataanko katua samalla. Pari- ja rivitalon kustannukset vaihtelevat kohteittain ja jo alustavaa arviota varten on tutustuttava tarkemmin kohteeseen. 

Tyypillinen omakotitalon salaojaremontti kestää noin kolme viikkoa. Työn kestoon vaikuttavat talon mittojen lisäksi tilat talon ympärillä sekä kaivuukorkeus. Pieni yksikerroksinen talo avaralla tontilla on nopeampi toteuttaa kun kellarillinen iso talo pienellä tontilla. Purkupaikka ja sen sijainti vaikuttavat myös aikatauluun. Suunnitelmassa annetaan aina arvio työn kestosta.  

Salaojaremontti ei tarvitse rakennuslupaa. Jos liittymää kunnalliseen sadevesiviemäriin kiinteistöllä ennen remonttia ei ole, vesilaitos edellyttää suunnitelmaa projektista. Jos remontti ulottuu tontin ulkopuolelle, tarvitaan myös lausunto tai ilmoitus kaupungin rakennusvalvontaan. Torsten hoitaa kaikki tarvittavat toimenpiteet kokonaisuutena.

Salaojaremontin tarve huomataan usein erilaisten kuntotutkimusten yhteydessä vaikka salaojan puute tai toimimattomuus ei ole ehtinyt tulla esille vauriona. Kiinnostuksen salaojiin voi herättää myös talon perustuksen maalin hilseily ja pinnoitteen irtoaminen jotka saattavat olla merkki ylimääräisestä kosteudesta. Suuren osan asiakkaista lähtökohtana on saada kiinteistön sadevedet johdettua pois tontilta ja salaojat uusitaan kuin sivutuotteena. Kellarillisissa taloissa lähtökohta voi olla joko joku edellisistä tai selvät kosteusmerkit rakennuksen sisäpuolella. 

KVR on lyhenne sanoista kokonaisvastuu rakentaminen. KVR-toimintamallissa urakoitsija ottaa kokonaisvastuun kaikista suunnittelu- ja järjestelytehtävistä lopullisen toteutuksen mukaan lukien. KVR-urakasta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritetään sopimuksen laajuus ja kustannukset. Remonttisuunnittelu tehdään projektikohtaisesti räätälöitynä keskittyen työvaiheiden selkokieliseen esitystapaan. KVR-toimintamalli ei sido rakennuttajan resursseja ja nopeuttaa hankkeen läpivientiä.  

Merkittävin vaikutus talolle on kosteuden nousu kapillaarisesti ylös rakenteisiin aiheuttaen homevaurioita. Lisäksi märkä perustus jäätyy pakkasella aiheuttaen halkeamia sekä pinnoitteiden irtoamista. 

Talossa voi asua remontin aikana. Useimmissa remonttikohteissamme käytössä on useampi kuin yksi sisäänkäynti ja niistä yksi pyritään pitämään kokoajan normaalissa käytössä. Tarvittaessa asennamme väliaikaisen kulkusillan.

Salaoja- ja sasdevesijärjestelmä

Salaojajärjestelmä on rakennuksen ulkopuolella, maan sisässä oleva putkisto joka kerää veden pois rakennuksen vierustalta ja alta. Järjestelmään liittyy olennaisesti varsinaisen salaojaputken lisäksi rakennuksen kulmiin asennettavat tarkastuskaivot sekä kerättyjen vesien johtaminen sadevesiviemäriin tai muuhun purkupaikkaan. 

Salaojaremontin yhteydessä uusitaan aina myös sadevesiputket, poikkeuksena tasakattoiset talot. Sadevesijärjestelmällä tarkoitetaan siis erillistä putkistoa johon katolta syöksytorvea pitkin valuva vesi kattovesisuppilon kautta johdetaan salaojavesien kanssa yhteiseen perusvesikaivoon ja sieltä edelleen tyypillisimmin kunnalliseen sadevesijärjestelmään eli hulevesiviemäriin. Jos sadevesiä ei ole johdettu rakennuksen seinustoilta pois, sadevesi imeytyy perustuksiin ja aiheuttaa tarpeettomasti suurta kosteusrasitusta perustuksille ja salaojalle.

  1. toimiva salaojaputki kuljettaa veden pois talon ympäriltä 
  2. pystysalaoja (sepeli tai Isodrän) ansiosta kosteus ei siirry kapillaarisesti maaperästä perustukseen 
  3. perustuksen lämpö-/ ja routaeristys uusitaan samalla ja rakennuksen lämpötalous paranee 
  4. samalla asennettava sadevesijärjestelmä vie katolta valuvan veden pois perustuksista 
  5. salaojaremontin yhteydessä maan pinta muotoillaan rakennuksesta pois viettäväksi 

Remontin yksityiskohdat

Salaojakaivosta voi tarkkailla salaojan toimintaa ja suorittaa tarvittaessa salaojan huuhtelua. Tarkastuskaivot asennetaan rakennuksen kulmiin. Jos rakennuksessa on ulokkeita, lisätään kaivojen määrää niin että salaojan huollettavuus säilyy. Salaojakaivot tulisi olla näkyvissä niiden paikantamisen helpottamiseksi. 

Ensisijaisesti salaoja- ja sadevedet ohjataan kaupungin tai kunnan sadevesiviemäriin (hulevesiviemäriin) mikäli sellainen on olemassa. Jos kunnallista viemäröintiä ei ole, purkupaikka on joko avo-oja tai imeytys maastoon tai näiden yhdistelmä. Liittymä sadevesiviemäriin voi olla kiinteistöllä valmiina tai liittymän voi tehdä salaojaremontin yhteydessä. Liittymän tekeminen tarkoittaa aina virallisten piirustusten tekemistä, asiointia eri virastoissa sekä käytännön työssä kadun avaamista. Torsten hoitaa tämän kaiken. 

Pääsääntöisesti jätevesiviemärit ovat vain jätevedelle tarkoitettuja. Pieni osa jätevesiviemäreistä toimii sekaviemäreinä, joihin on mahdollista ohjata joko salaojavedet tai sekä salaoja- että sadevedet.  

Kellarin lisälämmöneristämiseen salaojaremontin yhteydessä käytetään Torstenilla kahta erilaista vaihtoehtoa. Isodrän- salaojittava lisälämmöneriste on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on hoitaa kellarin lisälämmöneristys asentamalla eristyslevy talon perusmuuria vasten – patolevyn ja salaojasepelin väliin. Käytettävä menetelmä arvoidaan tapauskohtaisesti kohteen muiden muuttujien perusteella.