Skip to content

Taloyhtiön suoraviivainen salaojaremontti

Taloyhtiön suoraviivainen salaojaremontti

Jaa :

Facebook
Twitter
WhatsApp

Helsinkiläinen kolmen huoneiston taloyhtiö teetätti salaojaremontin vuonna 1979 rakennettuun rivitaloon, jotta asuminen olisi jatkossakin huoletonta ja turvallista. Avaimet käteen -periaatteella toteutettu remontti onnistui yli odotusten eikä työnteko häirinnyt asukkaiden arkea.

Kolmen huoneiston taloyhtiössä havahduttiin pohtimaan salaojien kuntoa, kun rakennus ylitti 40 ikävuoden rajapyykin. Taloyhtiön hallitus tiesi, ettei salaojia ollut remontoitu eikä kuvattu vuosikymmenten aikana. Rakennuksen ympärille asennetuista salaojista ei myöskään ollut piirustuksia olemassa.

– Päätimme hallituksessa, että asialle on tehtävä jotakin. Tilasimme laajan salaojakartoituksen, jonka myötä selvisi, että salaojat ovat olemassa ja ikäänsä nähden ne ovat kunnossa. Toki putkissa oli jonkin verran hiekkaa ja kasvien juuria, mutta iän huomioiden tilanne oli kelvollinen, taloyhtiön hallitukseen kuuluva Sanna Poikonen kertoo.

Kartoituksen mukaan salaojat olivat kuitenkin elinkaarensa loppusuoralla, ja remontti olisi edessä viimeistään viiden vuoden päästä. Tähän tietoon nojaten hallitus päätti toimia ennen kuin salaojat aiheuttaisivat ongelmia.

– Remontin ajankohdasta käytiin keskustelua, mutta lopulta kaikki olivat sitä mieltä, että on hyvä uusia salaojajärjestelmä nyt, kun kosteusvaurioita ei vielä ole päässyt syntymään, Poikonen kuvailee.

Kilpailutukseen kannattaa panostaa

Poikonen oli tutustunut alan toimijoihin jo aiemmin, kun hän etsi yritystä, joka kartoittaisi salaojien kunnon. Lisäksi hän oli kysellyt suosituksia ja kokemuksia sosiaalisen median ryhmistä.

– Pyysimme tarjoukset viideltä toimijalta. Heistä kolme kävi paikan päällä tekemässä kartoituksen ja yksi teki tarjouksen näkemättä kohdetta. Viidennen yrityksen kalenteri oli niin täynnä, etteivät he osallistuneet tarjouskilpaan, Sanna Poikonen muistelee.

Neljän tarjouksen vertaileminen osoittautui Poikosen mukaan koko projektin työläimmäksi vaiheeksi. Koska tarjoukset olivat keskenään erilaisia, niiden tutkimiseen ja vertaamiseen meni runsaasti aikaa. Tarkentavien kysymysten avulla hallitukselle selvisi lopulta, mitä kaikkea tarjouksiin todella kuuluu, ja päätös saatiin aikaiseksi.

– Yksi Torstenin valintaa puoltanut seikka oli heidän tarjouksensa, johon oli eritelty todella selkeästi kaikki, mitä urakka pitää sisällään. Maallikonkin oli helppo lukea tarjousta, Poikonen kiittelee.

Taloyhtiön hallitus oli asettanut määräävimmäksi valintakriteeriksi sen, että salaojaremontti tulee toteuttaa avaimet käteen -periaatteella. Niinpä Torstenin kokonaisvastuurakentamisen malli sopi tilanteeseen todella hyvin.

– Valintaan vaikuttivat myös urakan ajankohta ja kesto sekä takuu, joka kattaa sekä toteutuksen että lopputuloksen. Myös urakan hinta, ulkopuolisen valvojan hyödyntäminen sekä positiiviset referenssit puolsivat Torstenin valintaa, Sanna Poikonen listaa.

Hän muistaa, että jo tarjouksen tekemistä varten tehdyssä kartoituksessa Torstenin työntekijöistä oli syntynyt ammattimainen ja luotettava mielikuva, joka osoittautui todeksi onnistuneen remontin myötä. Lisäksi dialogi remontin teettäjän ja tekijöiden välillä toimi: taloyhtiön edustajille syntyi vaikutelma, että heitä todella kuunnellaan ja heidän mielipiteillään on painoarvoa.

Remontti onnistui yli odotusten

Salaojaremontti alkoi sopimusten mukaisesti maaliskuun lopulla ja eteni määrätietoisesti ja ammattimaisesti.

– Meille tuli yllätyksenä, että salaojaremontin voi aloittaa jo niin varhain keväällä. Koska pääsimme alkuun aikaisin, saamme nyt nauttia kesästä remontoidulla pihalla.

Sanna Poikosen mukaan kaikki remonttiin osallistuneet tahot olivat ystävällisiä ja joustavia. Etukäteen asukkaat olivat miettineet, aiheutuuko remontista melu- tai kulkuhaittoja, mutta arki salaojaremontin keskellä sujui paremmin kuin hyvin.

– Meidän näkemyksiämme kysyttiin pitkin matkaa ja mielipiteitämme todella kuunneltiin. Voin sanoa, että ajatuksemme toteutettiin aina. Myös remontin valvonta oli aktiivista, mikä lisäsi luotettavuuden tuntua, Poikonen kertoo.

Projekti sujui suuremmitta yllätyksittä ja pieniin muutoksiin löytyi aina ratkaisu ja tekijä Torstenin kautta. Ulkopuolisen valvojan ansiosta remontti dokumentoitiin tarkasti, ja myös Torstenin puolelta taloyhtiö sai runsaasti tietoa uudesta salaojajärjestelmästä. Lisäksi Torsten laati remonttikohteesta päivitetyt salaojapiirustukset.

Sopimus velvoittaa kaikkia tahoja

Sanna Poikonen kannustaa salaojaremonttia suunnittelevia taloyhtiöitä panostamaan urakan kilpailuttamiseen ja tarjousten vertailuun. Tarjous kannattaa aina pyytää useammalta toimijalta ja hyödyntää myös puskaradion kokemuksia, kun valitsee tarjouskilpaan otettavia yrityksiä.

– Tarjouksia on syytä vertailla rinnakkain ja pyytää yrityksiltä lisätietoja, jotta selviää, mitä kaikkea summa todella sisältää. Pienetkin asiat kannattaa selvittää ja kirjata ylös, Poikonen kannustaa.

Lisäksi hän kehottaa pitämään huolta siitä, että urakkasopimuksessa on myös sanktiopykälä: jos remontti ei valmistu aikataulussa, korvaa urakoitsija myöhästymisen tilaajataholle. Tämä luo urakoitsijalle paineen toimia sovitun aikataulun mukaisesti.

– Avaimet käteen -remonttiin on syytä sopia kiinteä hinta ja tarkistuttaa sopimukset lakimiehellä, jos vain mahdollista. Näin taloyhtiön hallitus voi olla varma myös siitä, että sopimus velvoittaa kaikkia taloyhtiön osakkaita hoitamaan oman osansa remontin kustannuksista. Tällöin vältytään maksamiseen liittyviltä yllätyksiltä, Poikonen huomauttaa.

Salaojaremontit vuosien kokemuksella

Olemme erikoistuneet salaojaremontteihin ja meiltä saat selkeän remonttisuunnitelman. Teemme salaojaremontteja taloyhtiöihin ja omakotitaloihin uudenmaan alueella. 

Seuraa meitä