Skip to content

Omakotitalon salaojaremontti

helsinki, Malmi

Projektin aloitus

Asiakas oli huomannut oireita kosteudesta talossaan. Useiden eri salaojaremonttitarjousten jälkeen, asiakas oli päätynyt valitsemaan Torstenin toteuttamaan remonttia. Alkukartoituksen jälkeen todettiin, että salaojaremontti on tarpeellinen.

Remontin aikana

Vanha tontti oli jaettu kahteen osaan. Remonttikohteen likakaivo yhdistyi toisen tontin likakaivoon ennen kunnalliseen verkkoon liittymistä. Tämä korjattiin ja tontille rakennettiin uusi likakaivo, joka on yhdistettynä suoraan HSY:n kunnalliseen verkkoon. Samalla yhdistettiin talon hulevesi-järjestelmä ja alkuperäisestä johdosta uuteen vaihdettu vesijohto. Tämä on tyypillinen ratkaisu kohteissa, joissa katualue joudutaan avaamaan, on järkevää uusia muuta tarvittavaa tekniikkaa hulevesiliitoksen yhteydessä. Salaojaremontti toteutettiin perinteisellä tavalla, johon kuuluu finnfoam-lisälämmöneristys sekä pystysepeli kellarin ulkoseinää vasten.

Tontilla ollut talo oli kunnallista Hulevesi-verkkoa alempana, jolloin sadevesi ei päässyt virtaamaan kunnalliseen verkostoon. Torsten asensi uuden pumppaamon, jonka avulla vesi saadaan nyt pumpattua tontilta hulevesiviemäriverkostoon.

Lopputulos

Remontin valmistuttua talossa on toimiva ja nykyaikainen salaojajärjestelmä. Torsten hoiti kaikki lupa-asiat kunnallispalveluiden kanssa kokonaisena pakettina, jolloin asiakkaan ei tarvinnut näistä huolehtia. Lisälämmöneriste lämmittää kellaria ja kosteus ohjautuu asianmukaisesti asennetun järjestelmän kautta hulevesiviemäriin.

Kiitos vielä urakasta! Olemme tyytyväisiä, että kaikki tämä on nyt hoidettu!