Skip to content

Louhinta takaa oikean kaadon

Louhinta takaa oikean kaadon

Jaa :

Facebook
Twitter
WhatsApp

Salaojat asennetaan aina rakennuksen perustustason alapuolelle. Jotta vesi kulkee putkissa oikeaan suuntaan, täytyy putkien laskea aina rakennukselta purkupaikalle asti. Jos tontilla on kalliota, joka estää salaojan oikean koron, louhitaan sitä pois tieltä, jotta vesi liikkuu putkissa vaivatta.

Louhinta herättää monessa salaojaremonttiin ryhtyvässä jännitystä, mutta oikeiden yhteistyökumppanien ja huolellisen suunnittelun avulla urakka ei maksa maltaita eikä aiheuta viivästyksiä remonttiprojektissa.

– Monesti asiakkaalla on jo etukäteisajatus kalliosta tai tontin perusteella voidaan päätellä, että kalliota joudutaan todennäköisesti louhimaan salaojien tieltä. Todellinen louhintatarve ja -määrä nähdään kuitenkin vasta sitten, kun piha on kaivettu auki. Tällöin selviää kallion ja rakennuksen perustuksen korkeussuhde, louhintaliike Setpalin Raimo Viitanen kertoo.

Asiakas antaa luvan louhintaan

Pääkaupunkiseudulla louhintaa tehdään keskimäärin joka viidennessä salaojaremonttikohteessa. Kallion poistaminen on siis varsin yleistä, ja keskimääräisen louhintaurakan kulutkin jäävät alle 5 000 euron.

– Louhintatyö suunnitellaan huolella eikä sitä aloiteta ennen kuin asiakas on hyväksynyt suunnitelman. Kun rakennuksen seinusta tai salaojan muu kulkuväylä on avattu, tutkitaan huolellisesti, minkä verran kalliota tarvitsee louhia, jotta putket saadaan asennettua oikein, Viitanen selventää.

Louhinta hinnoitellaan yksiköittäin, joten tarkkaa kustannusarviota varten selvitetään, kuinka paljon kalliota täytyy poistaa. Louhittavat yksiköt merkitään mittapöytäkirjaan, josta selviävät myös urakan kokonaiskustannukset.

– Louhinta aloitetaan vasta, kun asiakas on hyväksynyt mittapöytäkirjan. Kustannusarviota on mahdoton antaa ennen kuin piha on kaivettu auki, mutta louhinnan lopullinen hinta ei tule asiakkaalle yllätyksenä, sillä mittapöytäkirjaan kirjataan tarkat tiedot, suunnitelmat ja hinnat ennen kuin työhön ryhdytään, Raimo Viitanen kertoo.

Louhinta on hallittua ja turvallista

Louhintaa varten kallioon porataan reikiä noin 20 senttimetrin välein. Pienessä tai vaikeakulkuisessa louhintakohteessa reiät porataan käsiporalla, muualla käytössä on poravaunu. Molemmissa tapauksissa käytössä on ympäristöön leviävän pölyn keräysjärjestelmä.

Porauksen jälkeen reikään työnnetään hydraulinen kiila, jota avataan työsylinterin avulla. Kun paine kasvaa riittävän suureksi, se lohkaisee kalliosta palan ilman tärinää tai kivien sinkoutumista.

– Koska salaojaremontteja tehdään rakennusten seinustoilla, ei kalliota voi räjäyttää. Louhinta on hallittu ja turvallinen tapa tehdä salaojille tilaa. Tällöin ei ole vaaraa, että perustus tai talon muut rakenteet vaurioituisivat, Viitanen selventää.

Keskimääräinen salaojaremontin yhteydessä tehtävä louhintaurakka kestää kahdesta kolmeen päivää. Asukkaan ei tarvitse varautua louhintatyöhön muuten kuin pohtimalla, mitä aikoo kotona tehdä louhintapäivinä. Reikien poraaminen on nimittäin kovaäänistä työtä, joten etäkokouksia tai lasten päiväunia varten kannattaa hakeutua rauhallisempaan paikkaan.

– Jotta kaikki sujuu jouhevasti, salaojaremonttia tekevän yrityksen on syytä olla nopea louhintatarpeen määrittelyvaiheessa. Kun mittaus ja päätökset salaojien korosta ja muista kokonaisuuteen vaikuttavista tekijöistä tehdään nopeasti, päästään töihin sujuvasti eikä remonttityömaa seiso louhinnan aikana, Raimo Viitanen kertoo.

Yleensä louhinta pyritäänkin suunnittelemaan niin, että remontti etenee koko ajan. Töitä tehdään esimerkiksi rakennuksen toisella seinustalla, kun louhintaporukka poistaa kalliota toisella kohtaa tonttia.

– Louhinnasta ei jää lisäjälkiä tontille, sillä salaojaremontti on käynnissä louhinnan aikana ja remonttifirma siistii jälkensä, kun salaojat on saatu asennettua, Raimo Viitanen lupaa.

Salaojaremontit vuosien kokemuksella

Olemme erikoistuneet salaojaremontteihin ja meiltä saat selkeän remonttisuunnitelman. Teemme salaojaremontteja taloyhtiöihin ja omakotitaloihin uudenmaan alueella. 

Seuraa meitä